About St.Joseph Polish Church

Who We Are
Saint Joseph's Polish Church welcomes all to our  vibrant Roman Catholic community, We are rooted in  traditional American-immigrant values, built in 1902 by Polish immigrants that settled in the Denver neighborhood of Globeville.  At that time, Globeville was mostly populated  by immigrants of European descent. 

The neighborhood remains and has expanded; and so has our church  116 years later, our traditions continue as we welcome people from the greater Denver area and around the globe, celebrating our proud heritage, centered in the Eucharist, that makes us one body of Christ in the universal Roman Catholic Church . 

All Masses Cancelled

Effective March 13, 2020

The Bishops of the three dioceses of Colorado have announced that all public Mass have been cancelled, effective immediately. This includes Sunday and daily Masses until further notice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Niech Wielki Post umocni wolę świadczenia miłości, aby nie przeminął nadaremno, lecz doprowadził nas, rzeczywiście odnowionych, do radości Paschy.– Św. JPII

Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas złożył w ofierze swoje życie, podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani rodzice, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.

 

 

                                                                            

 

                                                                                     

EUCHARIST CELEBRATIONS

               MSZE ŚWIĘTE

Weekend Masses / Msze Św. Niedzielne:

Saturday:           6:30  pm – English/Polish

                         

Sunday:              8:00 am – English

                           10:30 am – Polish

                           12:30 pm – Polish

Weekday Masses / Msze święte w tygodniu:

Tuesday: 6:00 pm – English 

Wednesday – Friday: 8:00 am – English

Wednesday: 7:00 pm – Polish

First Friday of the Month /

Pierwszy Piątek: 7:00 pm – Polish

First Saturday of the Month/

Pierwsza Sobota - 10: 00 am

ACA-web-header-1920x450-2.jpg

choose my Parish  as Saint Joseph Polish