About St.Joseph Polish Church

Who We Are
Saint Joseph's Polish Church welcomes all to our  vibrant Roman Catholic community, We are rooted in  traditional American-immigrant values, built in 1902 by Polish immigrants that settled in the Denver neighborhood of Globeville.  At that time, Globeville was mostly populated  by immigrants of European descent. 

The neighborhood remains and has expanded; and so has our church  116 years later, our traditions continue as we welcome people from the greater Denver area and around the globe, celebrating our proud heritage, centered in the Eucharist, that makes us one body of Christ in the universal Roman Catholic Church . 

                         Z ogromną radością przyjmujemy długo wyczekiwaną wiadomość o przywróceniu możności osobistego udziału wiernych we Mszach Świętych w Archidiecezji Denver. Po 56 dniach zakazu odprawiania publicznych nabożeństw w związku z pandemią abp. Aquila podjął decyzję o stopniowym i ograniczonym dostępie wiernych do osobistego udziału we wspólnych zgromadzeniach eucharystycznych, prosząc jednocześnie o zachowanie ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, oraz o stosowanie się do wytycznych i zaleceń poszczególnych parafii. Decyzja ta wchodzi w życie w sobotę, 9 maja 2020 roku i trwać będzie do odwołania.

*** Rozkład Mszy Świętych niedzielnych od 9 maja, 2020 r. do odwołania. ***

 

Sobota

   18:30  Msza Św. w języku polskim

Niedziela

- 8:00 (po angielsku) w kościele

- 9:30   (po polsku) w kościele, transmisja internetowa

- 11::00 (po polsku)  

 

Msze odprawiane w kościele ograniczone są do 45 wiernych, nie licząc kapłana i służby liturgicznej. Liczba uczestników mszy na parkingu nie jest ograniczona. Uczestnicy mszy pozostają w samochodach lub obok swego samochodu  , za wyjątkiem przyjęcia Komunii Świętej.  Osobisty udział (w kościele) we mszy transmitowanej może wiązać się z pewnego rodzaju niedogodnością, jaką jest obecność sprzętu elektronicznego przed ołtarzem.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

25 października - transmisja na żywo

    Donate today to the Archbishop's Catholic Appeal  

This year’s Archbishop’s Catholic Appeal is more important than ever. The first million in donated funds will go directly to parishes to help mitigate the decrease in general offertory during this pandemic. Thank you for your generosity towards this year’s Archbishop’s Catholic Appeal.

                           

2020_ACA__banner_1920x400_F[1].jpg

26 sierpnia - Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej

Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej

Bogarodzico Dziewico Bogiem sławiena Maryjo!
Królowo Świata i Polski Królowo!
Panno Święta, Matko Boska Częstochowska!
Oto do stóp Twoich upadam, pod opiekę się Twoją uciekam,
Przyjmij mnie i osłoń płaszczem swej dobroci.
Czuję, żem nie godzien Twoich względów,
żem wskutek grzechów moich bardzo się oddalił od Ciebie,
proszę Cię przez Krew najdroższą,
którą za mnie wylał Syn Twój Jezus Chrystus,
nie odtrącaj mnie od siebie.

Ponawiam przed Tobą wszystkie dobre postanowienia,
które uczyniłem w życiu moim.
Wsparty pomocą Twoją, przyrzekam,
że w nich wytrwam aż do śmierci.

Racz przyjąć Panno Święta, ten akt mego oddania się Tobie
i wyjednaj mi u Syna Twego, Jezusa Chrystusa,
wiarę żywą, przywiązanie niewzruszone do świętego katolickiego Kościoła, nadzieję mocną, miłość wielką, szlachetną i skuteczną.

O Maryjo Częstochowska,
od lat przeszło 600 w tym obrazie cudami słynąca,
proszę Cię pokornie, ażebym czcząc Twój cudowny wizerunek
godzien był zasłużyć na oglądanie Ciebie w krainie niebios,
o łaskawa i miłosierna Pani.

Bądź zawsze Matką moją, o Maryjo Częstochowska,
jak ja pragnę być Twoim dzieckiem.

Amen.

Maryjo Królowo Polski!
Jestem przy Tobie pamiętam! czuwam!

Maryja uczy nas modlitwy - majowy artykuł ks. proboszcza do "Życie Kolorado" 

Wesprzyj swoją modlitwą i ofiarą finansową parafię świętego Józefa

Donate to St. Joseph Polish Parish

EUCHARIST CELEBRATIONS

               MSZE ŚWIĘTE

Weekend Masses / Msze Św. Niedzielne:

Saturday:           6:30  pm – English/Polish

                         

Sunday:              8:00 am – English

                           9:30 am – Polish

                           11:00 pm – Polish

Weekday Masses / Msze święte w tygodniu:

Tuesday: 5:00 pm – English 

Wednesday: 7:00 pm – Polish

Thursday &  Friday: 8:00 am – English

First Friday of the Month /

Pierwszy Piątek: 7:00 pm – Polish

First Saturday of the Month/

Pierwsza Sobota - 10: 00 am

  • St, Joseph Polish facebook
  • YouTube