Z ogromną radością przyjmujemy długo wyczekiwaną wiadomość o przywróceniu możności osobistego udziału wiernych we Mszach Świętych w Archidiecezji Denver. Po 56 dniach zakazu odprawiania publicznych nabożeństw w związku z pandemią abp. Aquila podjął decyzję o stopniowym i ograniczonym dostępie wiernych do osobistego udziału we wspólnych zgromadzeniach eucharystycznych, prosząc jednocześnie o zachowanie ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, oraz o stosowanie się do wytycznych i zaleceń poszczególnych parafii. Decyzja ta wchodzi w życie w sobotę, 9 maja 2020 roku i trwać będzie do odwołania.

 

*** Władze archidiecezji proszą o przestrzeganie następujących zaleceń: ***

 

Nadal ważna jest (aż do odwołania) dyspensa od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedziele i święta. Dlatego, każdemu wiernemu, który znajduje się w grupie ryzyka, jest osobą starszą, ma aktywne objawy COVID-19, lub nie czuje się gotowy do uczestnictwa w większych zgromadzeniach zaleca się pozostanie w domu i korzystanie z transmisji mszy świętych za pośrednictwem radia, telewizji i Internetu.

 

Wytyczne przypominają, iż nawet przy wzmożonych praktykach dystansowania społecznego i zastosowaniu szczególnych środków czystości, żadna parafia nie może nikomu zapewnić całkowitego bezpieczeństwa przed Koronawirusem.

 

Pamiętajmy, że możliwość udziału we Mszy Świętej będzie na razie ograniczona w związku z wymogiem zachowania dystansu między wiernymi i nie może być gwarantowana. Dlatego zachęca się wiernych do ograniczenia swego uczestnictwa w mszy niedzielnej do jednego lub dwóch w miesiącu maju i rozważenia opcji udziału w nabożeństwach w ciągu tygodnia, aby dać wszystkim wiernym równe szanse na przyjęcie Eucharystii.

 

Dzieci od 3 roku życia oraz dorośli proszeni są o noszenie podczas nabożeństw masek ochronnych, oraz o ograniczenie do minimum dotykania dłońmi powierzchni klamek, drzwi, ławek klęczników, itp. Zarówno kapłani jak i lektorzy, są zwolnieni z obowiązku noszenia maseczek.

 

Wierni proszeni są o zachowanie odległości minimum 6 stóp od siebie nawzajem (z wyjątkiem członków rodzin, które mieszkają wspólnie), unikanie uścisku dłoni podczas Znaku Pokoju, nie blokowanie wejść i przejść, oraz unikanie zgromadzeń przed kościołem zarówno przed jak i po nabożeństwach.

 

Dopuszczone będzie przyjmowanie Komunii Świętej pod postacią chleba, pod warunkiem, że będzie ona podawana na rękę. Utrzymany jest zakaz udzielania Komunii Świętej pod postacią wina.

 

Komunikanci proszeni są o przyjmowanie Komunii Świętej w następujący sposób:

(1) podejście do Szafarza Eucharystii w masce ochronnej na odległość 6 stóp, (2) przyjęcie hostii na lewą dłoń, (3) oddalenie się o parę kroków na bok, (4) wzięcie hostii do prawej ręki, (5) uchylenie maski lewą dłonią, (6) przeniesienie hostii do ust, (7) ponowne dopasowanie maski i (8) odejście na swoje miejsce.

 

Arcybiskup Aquila zalecił możliwość zmiany grafiku mszy, jak również odprawianie ich poza świątyniami, jak np. na parkingach, w salach przykościelnych, salach gimnastycznych lub innych większych pomieszczeniach lub placach by w taki sposób umożliwić większej liczbie wiernych możliwość jednoczesnego uczestnictwa w nabożeństwie.

 

Zaleca się wiernym pozostanie w kontakcie ze swoją parafią dla uzyskania rzetelnych i najbardziej aktualnych informacji dotyczących specyficznych rozwiązań i zaleceń kierowanych Parafian przez duchownych. 

 

W związku z zaleceniami Archidiecezji Denver, zachęcamy Was, drodzy Parafianie do śledzenia naszej parafialnej strony internetowej (https://stjosephpolish.org/), zapisania się na listę e-mailową Flocknote, oraz czytanie kościelnych biuletynów, gdzie znajdziecie na bieżąco uaktualniane informacje dotyczące grafiku nabożeństw, zaleceń dotyczących naszego kościoła i porządku mszy świętych i odpowiedzi na Wasze pytania.

 

Oto strona archidiecezji, na której można znaleźć więcej informacji na temat obeznej sytuacji (w j. angielskim): https://denvercatholic.org/guidelines-for-returning-to-limited-public-masses/

 

*** Rozkład Mszy Świętych niedzielnych od 9 maja, 2020 r. do odwołania. ***

 

Niedziela

- 8:00 (po angielsku) w kościele

- 9:30 (po polsku) w kościele, transmisja internetowa

- 11:00 (po polsku) na parkingu szkolnym

 

 

Msze odprawiane w kościele ograniczone są do 45 wiernych, nie licząc kapłana i służby liturgicznej. Liczba uczestników mszy na parkingu nie jest ograniczona. Uczestnicy mszy pozostają w samochodach, lub obok swych samochodów za wyjątkiem przyjęcia Komunii Świętej.  Osobisty udział (w kościele) we mszy transmitowanej może wiązać się z pewnego rodzaju niedogodnością, jaką jest obecność sprzętu elektronicznego przed ołtarzem.

 

Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami…

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

!

Zawierzenie.png

Transmisje Mszy Św. w języku polskim

https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/

Transmije Mszy Św. w języku angielskim

- EWTN -: 6 am, 10 am, 5 pm, and 10 pm

                Msza Sw online via EWTN:

 

Majac wiecej czasu w domu na modlitwę  odmawiajmy

- Koronkę do Miłosierdzia Bożego

- rozważajmy tajemnice różańcowe

- rozważajmy stacje drogi krzyżowej

_ łaczmy sie jako parafianie w modlitwie do św. Józefa

   wczytujmy się w Słowo Boże , dzielmy się Nim i rozmawiajmy z domownikami umacniając się w wierze,

   nadzei i miłości   ​

Archidiecezja proponuje nam także inne duchowe pomoce z których warto skorzystać